Plecy

Data wejścia w życie: 2023-02-07

Aktualizowano: 2023-05-23

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia politykę haxelma Dariusz Popadenczuk w zakresie kolekcji oraz wykorzystanie informacji, które zbieramy, gdy uzyskujesz dostęp do https://lubieExcela.pl (“Usługa”). Niniejsza Polityka prywatności opisuje Prawa do prywatności i sposób, w jaki jesteś chroniony na mocy przepisów dotyczących prywatności.

Korzystając z naszej Usługi, wyrażasz zgodę na gromadzenie i wykorzystywanie Twoich informacji zgodnie z z niniejszą Polityką prywatności. Nie wchodź ani nie korzystaj z naszej Usługi, jeśli nie wyrażasz zgody na gromadzenie danych oraz wykorzystanie Twoich informacji zgodnie z niniejszą Polityką prywatności.

Darius Popadenczuk jest uprawniony do modyfikacji niniejszej Polityki Prywatności w każdym czasie. Może to nastąpić bez uprzedniego powiadomienia.

Dariusz Popadenczuk zamieści zmienioną Politykę Prywatności na stronie internetowej https://lubieExcela.pl

Gromadzenie i wykorzystywanie danych osobowych

Informacje, które zbieramy

Podczas korzystania z naszej Usługi zostaniesz poproszony o podanie nam danych osobowych wykorzystywanych do kontaktowania się z Tobą lub identyfikowania Cię. https://lubieExcela.pl zbiera następujące informacje:

 • Dane dotyczące użytkowania
 • E-mail
 • Nazwa

Dane dotyczące użytkowania obejmują:

 • Adres protokołu internetowego (IP) komputerów uzyskujących dostęp do witryny
 • Żądania stron sieci Web
 • Odsyłanie do stron internetowych
 • Przeglądarka używana do uzyskiwania dostępu do witryny
 • Data i godzina dostępu

Jak zbieramy informacje

https://lubieExcela.pl zbiera i otrzymuje informacje od Ciebie w następujący sposób:

 • Kiedy wypełniasz formularz rejestracyjny lub w inny sposób przesyłasz swoje dane osobowe.
 • Podczas interakcji z naszą Usługą.

Twoje informacje będą przechowywane przez okres do 180 dni po ich nie jest już wymagane świadczenie usług. Twoje dane mogą być przechowywane przez dłuższy czas przez raportowanie lub prowadzenie rejestrów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Informacje, które Cię nie identyfikują Osobiście mogą być przechowywane przez czas nieokreślony.

W jaki sposób wykorzystujemy Twoje dane

https://lubieExcela.pl może wykorzystywać Twoje dane do następujących celów:

 • Świadczenie i utrzymywanie naszej Usługi, a także monitorowanie korzystania z naszej Usługi.
 • Do innych celów. Dariusz S. Popadeńczuk wykorzysta Twoje dane do analizy danych w celu identyfikacji użytkowania lub określić skuteczność naszych kampanii marketingowych, gdy jest to uzasadnione. Wykorzystamy Twoje dane w celu oceny i ulepszania naszych Usług, produktów, usług i działań marketingowych.
 • Zarządzanie kontem. Twoje dane osobowe mogą umożliwić dostęp do wielu funkcji naszych Usługi, które są dostępne dla zarejestrowanych użytkowników.
 • Aby się z Tobą skontaktować. Dariusz S. Popadeńczuk skontaktuje się z Tobą mailowo, telefonicznie, SMS-em lub inną formą komunikacji elektronicznej związanej z funkcjami, produktami, usługami lub aktualizacjami zabezpieczeń, gdy: konieczne lub uzasadnione.
 • Inicjatywy marketingowe i promocyjne. Dariusz S. Popadeńczuk wykorzysta zebrane niekonkretne informacje od Ciebie w celu ulepszenia naszych działań marketingowych.
 • Reklama ukierunkowana. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane do poprawy działań reklamowych, które są istotne dla Twoich konkretnych zainteresowań.
 • Zbieranie referencji i opinii klientów. Jeśli udostępniasz opinię lub recenzję na temat doświadczenie korzystania z naszej Usługi, będzie ona udostępniana lub w inny sposób wykorzystywana na stronie internetowej.
 • Zarządzanie zamówieniami klientów. Twój adres e-mail, numer telefonu, profile w mediach społecznościowych i inne Informacje o koncie użytkownika będą wykorzystywane w celu zarządzania zamówieniami złożonymi za pośrednictwem naszej Usługi.
 • Informacje administracyjne. Twoje dane osobowe będą wykorzystywane w ramach działania naszego praktyki administrowania witryną.
 • Komentarze między użytkownikami. Twoje informacje, takie jak nazwa ekranowa, osobisty obraz lub adres e-mail adres, będzie widoczny publicznie podczas publikowania komentarzy użytkownika.

W jaki sposób udostępniamy Twoje dane

Dariusz S. Popadeńczuk udostępni Twoje dane, w stosownych przypadkach, w następujących sytuacjach:

 • Za Twoją zgodą. Dariusz Popadenczuk udostępni Twoje dane w dowolnym celu z wyraźnym zgoda.

Udostępnianie przez osoby trzecie

Każda strona trzecia, której udostępniamy Twoje dane, musi ujawnić cel, dla którego zamierza wykorzystać Twoje informacje. Muszą przechowywać Twoje dane tylko przez okres ujawniony podczas żądania lub otrzymanie wspomnianych informacji. Zewnętrzny dostawca usług nie może dalej gromadzić, sprzedawać ani wykorzystywać Dane osobowe, z wyjątkiem sytuacji, gdy jest to konieczne do wykonania określonego celu.

Twoje informacje mogą zostać udostępnione stronie trzeciej z następujących powodów:

 • Informacje analityczne. Twoje informacje mogą być udostępniane online narzędzia analityczne do śledzenia i analizowania ruchu na stronie.
 • Ulepszanie naszych Usług. Twoje informacje mogą być udostępniane zewnętrznym dostawcom usług w celu poprawy nasza Usługa i / lub interakcje z dostawcami.
 • Inicjatywy marketingowe. Twoje dane będą wykorzystywane do generowania i wysyłania biuletynów, marketingu e-mailowego wysiłki, reklamy i wiele więcej.
 • Ulepszanie ukierunkowanych kampanii reklamowych. Dariusz S. Popadeńczuk współpracuje z zewnętrznymi dostawcami usług w celu poprawy ukierunkowane kampanie reklamowe.

Jeśli zdecydujesz się podać takie informacje podczas rejestracji lub w przeciwnym razie udzielasz Dariuszowi S. Popadeńczukowi zgody na wykorzystywanie, udostępnianie i przechowywanie tych informacji w sposób zgodny z niniejsza Polityka prywatności.

Twoje dane mogą zostać ujawnione z dodatkowych powodów, w tym:

 • Przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa, regulacji lub nakazów sądowych.
 • Odpowiadanie na roszczenia, że korzystanie z naszej Usługi narusza prawa osób trzecich.
 • Egzekwowanie umów, które z nami zawierasz, w tym niniejszej Polityki prywatności.

Pliki cookie

Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na komputerze przez odwiedzane witryny. Korzystanie ze stron internetowych pliki cookie, aby pomóc użytkownikom w efektywnej nawigacji i wykonywaniu określonych funkcji. Pliki cookie, które są wymagane do Strona internetowa do prawidłowego działania może być ustawiona bez Twojej zgody. Wszystkie inne pliki cookie wymagają do zatwierdzenia przed ich ustawieniem w przeglądarce.

 • Niezbędne pliki cookie. Niezbędne pliki cookie umożliwiają podstawową funkcjonalność strony internetowej, taką jak: Logowanie użytkownika i zarządzanie kontem. Strona internetowa nie może być prawidłowo używana bez ściśle niezbędnych plików cookie.
 • Pliki cookie związane z wydajnością. Wydajnościowe pliki cookie służą do sprawdzania, w jaki sposób odwiedzający korzystają ze strony internetowej, np. analityczne pliki cookie. Te pliki cookie nie mogą być wykorzystywane do bezpośredniej identyfikacji określonego użytkownika.
 • Targetujące pliki cookie. Targetujące pliki cookie służą do identyfikacji odwiedzających między różnymi stronami internetowymi, np. Partnerzy treści, sieci banerowe. Te pliki cookie mogą być wykorzystywane przez firmy do tworzenia profilu zainteresowań odwiedzających lub wyświetlać odpowiednie reklamy na innych stronach internetowych.
 • Funkcjonalne pliki cookie. Funkcjonalne pliki cookie służą do zapamiętywania informacji o odwiedzających na strona internetowa, np. Język, strefa czasowa, rozszerzona zawartość.
 • Niesklasyfikowane pliki cookie. Niesklasyfikowane pliki cookie to pliki cookie, które nie należą do żadnej innej kategorii lub są w trakcie kategoryzacji.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich informacji jest dla nas ważne. https://lubieExcela.pl Wykorzystuje szereg środków bezpieczeństwa, aby zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu, utracie lub zmianie informacji, które nam przekazałeś. Ponieważ jednak nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa informacji, które nam przekazujesz, musisz uzyskać dostęp do naszej usługi w swoim własne ryzyko.

Dariusz S. Popadeńczuk nie ponosi odpowiedzialności za działanie stron internetowych obsługiwane przez strony trzecie lub interakcje z nimi. Po opuszczeniu tej strony internetowej zalecamy zapoznanie się z Praktyki dotyczące prywatności innych stron internetowych, z którymi wchodzisz w interakcje, i określają adekwatność tych praktyk.

Skontaktuj się z nami

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt za pomocą następujących metod:

Imię i nazwisko: Dariusz Popadeńczuk
Adres: Sportlerweg 2, 19230 Hagenow, Niemcy
E-mail: info@lubieExcela.pl
Strona internetowa: https://lubieExcela.pl
Telefon: +48 517 800 260